You are here

Bomen

De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar  Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.

Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.  

ID Taxon Link C H Jsort descending Status Park
9311 QUERCUS PALUSTRIS more 132 0 2019 4 ARBORETUM DE GEDINNE
25871 CARPINUS CORDATA more 30 0 2019 2 ARBORETUM WESPELAAR
25018 BETULA PENDULA LACINIATA more 93 0 2019 4 HERKENRODE
20824 TILIA EUROPAEA more 299 0 2019 4 KASTEEL HULDENBERG
29783 MAGNOLIA HEAVEN SCENT more 131 0 2019 4 POTAGER DE WESPELAAR
4282 PLATANUS HISPANICA more 422 40 2019 4 KASTEEL VAN KERKOM
30083 JUGLANS NIGRA more 282 0 2019 4 PARC DE WOLUWE PARK VAN WOLUWE
4719 TILIA TOMENTOSA more 426 35 2019 4 CHATEAU DES CROISETTES
4738 PICEA ORIENTALIS more 229 35 2019 4 CHATEAU DES CROISETTES
5008 PSEUDOTSUGA MENZIESII more 350 0 2019 4 ARBORETUM DE GEDINNE
84 QUERCUS PALUSTRIS more 309 28 2019 4 PARC DE WOLUWE PARK VAN WOLUWE
26337 QUERCUS ROBUR more 372 0 2019 4 VROENHOVEN
30714 ACER TRIFLORUM more 54 0 2019 4 HERKENRODE
26414 PINUS NIGRA NIGRA more 220 0 2019 3 GEMEENTELIJK PARK JOURDAIN
417 CATALPA BIGNONIOIDES more 345 0 2019 3 PARK VAN TERVUREN WARANDE
3161 ABIES PROCERA more 404 0 2019 5 ARBORETUM ROBERT LENOIR
3182 ACER DISTYLUM more 92 0 2019 4 ARBORETUM ROBERT LENOIR
3237 ACER TRIFLORUM more 59 0 2019 4 ARBORETUM ROBERT LENOIR
3284 CASTANEA MOLLISSIMA more 112 0 2019 4 ARBORETUM ROBERT LENOIR
3320 GYMNOCLADUS DIOICUS more 118 0 2019 3 ARBORETUM ROBERT LENOIR
3387 PICEA GLAUCA COERULEA more 106 0 2019 3 ARBORETUM ROBERT LENOIR
30989 MAGNOLIA HEAVEN SCENT more 60 0 2019 4 POTAGER DE WESPELAAR
5822 QUERCUS PETRAEA more 319 0 2019 4 KLEERBEEK
9908 QUERCUS CASTANEIFOLIA more 110 0 2019 4 ARBORETUM ROBERT LENOIR
16616 ACER PALMATUM AMOENUM more 82 10 2019 4 ARBORETUM ROBERT LENOIR
16637 PSEUDOTSUGA MENZIESII more 429 0 2019 4 ARBORETUM ROBERT LENOIR
22543 BETULA PENDULA YOUNGII more 103 0 2019 4 PARK VAN BRASSCHAAT
7488 PINUS NIGRA NIGRA more 210 0 2019 4 KASTEEL UITBERGEN
22899 QUERCUS PALUSTRIS more 200 0 2019 4 GEMEENTEPARK DE MIK
34384 TILIA PLATYPHYLLOS more 308 0 2019 4 KASTEEL DE BEAUFFORT
34372 QUERCUS ROBUR more 294 0 2019 4 KASTEEL VAN KERKOM
34357 CARYA CORDIFORMIS more 103 0 2019 4 NOTENDALE
34288 QUERCUS CERRIS more 57 0 2019 4 ARBORETUM BRICGNIOT
34304 QUERCUS GARRYANA more 26 0 2019 4 ARBORETUM BRICGNIOT
34319 FAGUS SYLVATICA PURPUREA more 399 0 2019 4 BEAU SEJOUR Rode Kasteeltje van Linden
34335 PINUS NIGRA NIGRA more 286 0 2019 4 KLEERBEEK
34401 JUGLANS NIGRA more 274 0 2019 4 KASTEEL DE BEAUFFORT
34417 TILIA EUROPAEA more 298 0 2019 4 KASTEEL DE BEAUFFORT
34433 TILIA PLATYPHYLLOS LACINIATA more 172 0 2019 4 KASTEEL DE BEAUFFORT
34449 CARPINUS BETULUS more 213 0 2019 4 KASTEEL DE BEAUFFORT
34465 ROBINIA PSEUDOACACIA more 247 0 2019 4 VROENHOVEN
16980 BETULA ALBOSINENSIS more 96 0 2019 4 ARBORETUM OSCAR SCHELLEKENS
34481 QUERCUS ROBUR more 418 0 2019 4 VROENHOVEN
34497 CARPINUS BETULUS more 287 0 2019 4 ABDIJPARK
34974 ABIES GRANDIS more 396 0 2019 4 CROISETTES de le COURT
34885 ACER FREEMANII ELEGANT more 234 0 2019 4 HEMELRIJK
34708 ACER NIPPONICUM more 69 0 2019 4 ARBORETUM WESPELAAR
35235 ACER PLATANOIDES SCHWEDLERI more 112 0 2019 4 DOMAINE D ARGENTEUIL
35374 ACER PSEUDOPLATANUS PURPUREUM more 172 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35001 AESCULUS HIPPOCASTANUM more 292 0 2019 4 GEMEENTELIJK PARK JOURDAIN

Pages

(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)

Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.