You are here

Bomen

De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar  Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.

Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.  

ID Taxon Link C H J Status Parksort descending
18121 ACER PLATANOIDES more 263 0 2003 4 VISARTPARK
7358 QUERCUS CERRIS more 211 0 2003 4 VISARTPARK
18122 TILIA TOMENTOSA more 277 0 2003 4 VISARTPARK
7359 SORBUS TORMINALIS more 178 0 2014 4 VISARTPARK
18123 ACER PLATANOIDES more 249 0 2003 4 VISARTPARK
7360 BETULA PAPYRIFERA HYBRIDE more 167 0 2003 4 VISARTPARK
7361 FRAXINUS AMERICANA VISART more 326 20 2014 3 VISARTPARK
18124 ACER PLATANOIDES more 179 0 2003 4 VISARTPARK
18125 FAGUS SYLVATICA PURPUREA more 271 0 2003 4 VISARTPARK
18126 ACER PLATANOIDES more 244 0 2003 4 VISARTPARK
18127 TILIA TOMENTOSA more 284 0 2003 4 VISARTPARK
18105 AILANTHUS ALTISSIMA more 184 0 2003 4 VISARTPARK
18106 ACER PSEUDOPLATANUS ATROPURPUREUM more 207 0 2014 4 VISARTPARK
26167 ACER PSEUDOPLATANUS PURPUREUM more 245 0 2002 4 VLIERINGENHOF
26168 TILIA PLATYPHYLLOS more 293 0 2002 4 VLIERINGENHOF
26169 PLATANUS HISPANICA more 324 0 2002 4 VLIERINGENHOF
26138 ACER PLATANOIDES more 328 0 2002 3 VLIERINGENHOF
26170 ACER PSEUDOPLATANUS PURPUREUM more 327 0 2002 4 VLIERINGENHOF
26171 PLATANUS HISPANICA more 298 0 2002 4 VLIERINGENHOF
26139 ACER PLATANOIDES more 239 0 2002 3 VLIERINGENHOF
26172 TILIA PLATYPHYLLOS more 273 0 2002 4 VLIERINGENHOF
26140 ACER PSEUDOPLATANUS PURPUREUM more 218 0 2002 3 VLIERINGENHOF
26173 BETULA PUBESCENS more 164 0 2002 3 VLIERINGENHOF
26141 ACER PSEUDOPLATANUS PURPUREUM more 237 0 2002 3 VLIERINGENHOF
26142 FAGUS SYLVATICA PURPUREA more 328 0 2002 4 VLIERINGENHOF
26143 PLATANUS HISPANICA more 304 0 2002 4 VLIERINGENHOF
26144 ACER PLATANOIDES SCHWEDLERI more 242 0 2002 4 VLIERINGENHOF
26145 ACER PLATANOIDES more 307 0 2002 4 VLIERINGENHOF
26146 TILIA TOMENTOSA more 453 0 2002 4 VLIERINGENHOF
26147 AESCULUS HIPPOCASTANUM more 308 0 2002 4 VLIERINGENHOF
26148 TILIA PLATYPHYLLOS more 335 0 2002 4 VLIERINGENHOF
26149 FRAXINUS ORNUS more 239 0 2002 4 VLIERINGENHOF
26150 CARPINUS BETULUS more 216 0 2002 5 VLIERINGENHOF
26151 ACER PLATANOIDES SCHWEDLERI more 286 0 2002 5 VLIERINGENHOF
26152 QUERCUS RUBRA more 281 0 2002 4 VLIERINGENHOF
26153 CARPINUS BETULUS more 259 0 2002 4 VLIERINGENHOF
26154 TILIA PLATYPHYLLOS more 306 0 2002 3 VLIERINGENHOF
26155 SALIX RUBENS more 422 0 2002 4 VLIERINGENHOF
26156 PLATANUS HISPANICA more 338 0 2002 5 VLIERINGENHOF
26157 CARPINUS BETULUS more 389 0 2002 4 VLIERINGENHOF
26158 AESCULUS HIPPOCASTANUM more 285 0 2002 4 VLIERINGENHOF
26159 PLATANUS HISPANICA more 360 0 2002 4 VLIERINGENHOF
26160 FAGUS SYLVATICA PURPUREA more 340 0 2002 4 VLIERINGENHOF
26161 ACER PSEUDOPLATANUS ATROPURPUREUM more 283 0 2002 4 VLIERINGENHOF
26162 FAGUS SYLVATICA PURPUREA more 454 0 2002 4 VLIERINGENHOF
26163 POPULUS NIGRA ITALICA more 292 0 2002 4 VLIERINGENHOF
26164 ALNUS GLUTINOSA more 409 0 2002 5 VLIERINGENHOF
26165 FAGUS SYLVATICA PURPUREA more 445 0 2002 4 VLIERINGENHOF
26166 PRUNUS SPINOSA more 82 0 2002 4 VLIERINGENHOF
904 BETULA PLATYPHYLLA more 162 17 2005 4 VOGELZANG NACHTEGALENPARK

Pages

(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)

Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.