You are here

Raad van bestuur

 • Abraham Rammeloo - voorzitter
 • Jef Van Meulder - ondervoorzitter
 • Evelyne Croegaert - penningmeester
 • Laura Wester - secretaris
 • Dirk De Meyere - bestuurder, hoofdredacteur jaarboek
 • Koen Camelbeke - bestuurder, redactie jaarboek
 • Isi Van de Sande - bestuurder, uitgever newsletter
 • Antoine de Séjournet de Rameignies - bestuurder, commissaris bij de rekeningen
 • Charles Snyers d`Attenhoven - bestuurder, webmaster
 • Béatrice Castelein - bestuurder
 • Jean-Pierre Maes - bestuurder
 • Sébastien Ryelandt - bestuurder

Philippe de Spoelberch, erevoorzitter 

 

 

Belgische Dendrologische Vereniging vzw 
Maatschappelijke zetel: Bischoffsheimlaan 1-8, bus 3, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0450.886.286 – RPR Brussel
Secretariaat  (correspondentieadres) : Grote Baan 63, 3150 Haacht-Wespelaar, Tel.: +32 (0)16 60 86 41 -  info@dendrologie.bewww.dendrologie.be