You are here

Nut

NUT VAN BELTREES

Geeft aan waar interessante / merkwaardige / zeldzame bomen te vinden zijn in ons land
Historisch: kennis van de soorten die in het verleden werden aangeplant.
Leeftijdsbepaling: door vergelijking en extrapolatie kan voor sommige bomen en/of parken een indicatie verkregen worden over hun ouderdom.
Winterhardheid: de jarenlange aanwezigheid van bepaalde bomen in sommige landstreken geeft een indicatie over hun winterhardheid.
Regionale verspreiding: verspreiding van soorten op het niveau van gewesten, provincies of geofysische streken.
Identificaties: opsporen van identificatiefouten.
Behoud cultuurpatrimonium: terugvinden van exemplaren van niet meer gekweekte cultivars.