You are here

Lidmaatschap

 
Echt geïnteresseerd? Dan kan je lid worden. Hoe? Mail (info@dendrologie.be) uw thuisadres en u krijgt een inschrijvingsformulier toegestuurd met de nodige gegevens. U kan het inschrijvingsformulier ook hier downloaden en ingevuld opsturen naar het secretariaat.
 
Lid worden.
 
Het gewone lidmaatschap kost U 25 €. U kan ook met uw familie lid worden voor 40 € (*), erelid voor 75 €, of zelfs levenslang uw lidmaatschapsbijdrage betalen voor 750 €. Wie student is, betaalt 10 €.
Wie zijn bijdrage gestort heeft is lid en kan voortaan deelnemen aan alle activiteiten. U ontvangt onze Newsletter. Dat is het viermaandelijks contact- en informatieblad met algemene mededelingen, het gedetailleerde activiteitenprogramma, adressenlijst van leden, boekbesprekingen, hot-items en dendrologische weetjes.
 
U krijgt elk jaar ook ons uitvoerig geïllustreerd Jaarboek: ongeveer 200 blz. met artikels over dendrologie, de verslagen van onze studiedagen, dendrologische notities van onze leden én verslagen van de studiereizen en excursies.
 
(*) De familiale bijdrage van 40 € geldt voor 2 personen, maar U zal slechts één exemplaar van de uitgaven ontvangen.