You are here

Inventarisatiewerk

Eén van de eerste doelstellingen van bij de oprichting van de vereniging was het inventariseren van de dendrologische rijkdom van de Belgische collecties. Dit objectief kwam in eerste instantie tot uitdrukking in ofwel vrij lokale of regionale inventarisaties ofwel in landelijke lijsten van enkel de merkwaardigste bomen.
 
Omstreeks 1987 werd uiteindelijk vanuit de vereniging gestart met een grondige inventarisatie van alle dendrologisch waardevolle parken en collecties van geheel België.
 
Deze inventarisatie nam zes jaar in beslag. Zonder de inzet van heel wat lokale leden-medewerkers zou dit werk nooit tot een goed einde gebracht zijn: J.-C. Baudouin nam binnen het kader van zijn professionele activiteiten bij de Belgische Staat en later bij het Waalse Gewest de inventarisatie van ongeveer 500 parken voor zijn rekening. Hij werd daarbij geholpen door Ph. de Spoelberch en verschillende andere leden. De resultaten van dit inventarisatiewerk dat ongeveer 13000 bomen en 800 parken omvatte, resulteerde uiteindelijk in het boek "Bomen In België" geïllustreerd door Roel Jacobs.
 
Hiermee is het inventarisatiewerk evenwel niet afgesloten. Sommige bomen, parken of domeinen waren toen onbekend, niet toegankelijk of kregen te weinig aandacht. Jaarlijks worden nieuwe inventarisaties uitgevoerd en komen nog onbekende specimens aan het licht.