You are here

Historiek

De fundamenten van de huidige vereniging werden gelegd in 1953 door enkele Belgische leden (o.a. J. & R. De Belder, R. Lenoir, Ch. de Limburg Stirum, A. de Radzitzky D'Ostrowick) van de pas in 1952 opgerichte International Dendrology Union (heden de International Dendrology Society).
 
Vooral onder impuls van de toenmalige voorzitter (en nu erevoorzitter) Philippe de Spoelberch en van Michel Decalut en Jean-Claude Baudouin kwam de vereniging vanaf 1988 werkelijk tot bloei.
Met de steun van een actieve beheerraad steeg het ledenaantal van een 50-tal tot meer dan 500. In deze periode kreeg de vereniging ook een nieuw gezicht door de halfjaarlijkse publicatie van het ledencontactblad "Belgische Dendrologie Belge", uitgegeven door Michel Decalut.
 
In 1993 werden de statuten gewijzigd waardoor de overgang werd gemaakt van een "feitelijke vereniging" naar een vzw.
Vanaf 1994 werd het contactblad opgesplitst in een 3-maandelijkse tweetalige "Newsletter" en een "Jaarboek". Roel Jacobs, toenmalige uitgever/redacteur van het Jaarboek, werd vanaf 1997 vervoegd door Dirk De Meyere die sedert 2000 hoofdredacteur werd. Sinds 2016 (de publicatie van het jaarboek 2015) is Koen Camelbeke de verantwoordelijke uitgever. 
 
Sinds 2015 heeft de vereniging een nieuwe voorzitter, Abraham Rammeloo.