You are here

Lidmaatschap

Echt geïnteresseerd? Dan kan je lid worden. Hoe? Vul het onderstaande formulier in en verstuur het. U kan het inschrijvingsformulier ook hier downloaden en ingevuld opsturen naar het secretariaat.

Lid worden.
 
Gelieve onderstaand formulier in te vullen (of de papieren versie) en één van de volgende bijdragen te storten op het rekeningnummer IBAN : BE71 0353 8688 7369 (BIC : GEBABEBB) van de Belgische Dendrologische Vereniging. 
  
 
Wie zijn bijdrage gestort heeft is lid en kan voortaan deelnemen aan alle activiteiten. U ontvangt onze Newsletter. Dat is het viermaandelijks contact- en informatieblad met algemene mededelingen, het gedetailleerde activiteitenprogramma, adressenlijst van leden, boekbesprekingen, hot-items en dendrologische weetjes.
 
U krijgt elk jaar ook ons uitvoerig geïllustreerd Jaarboek: ongeveer 200 blz. met artikels over dendrologie, de verslagen van onze studiedagen, dendrologische notities van onze leden én verslagen van de studiereizen en excursies.
 
(*) De familiale bijdrage van 65 € geldt voor 2 personen, maar U zal slechts één exemplaar van de uitgaven ontvangen.
 
 
FransNederlands
Ik wens de documentatie te ontvangen in het *
JaNeen
Ik ben eigenaar van een tuin met dendrologische waarde en wil graag benaderd worden voor een mogelijk bezoek.
Ik ben bereid een dendrologische uitstap in te richten in mijn streek
Ik ben akkoord om in de ledenlijst opgenomen te worden, die jaarlijks verschijnt en enkel onder leden gedeeld wordt (via e-mail). Worden hierin opgenomen: Uw naam – adres – emailadres – telefoonnummer.