You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

Bd WINSTON CHURCHILL

(WINST)
Access: 
O
City: 
MONS
Arondissem: 
MONS
Region: 
WAL
Location: 
Bd WINSTON CHURCHILL
Bd WINSTON CHURCHILL
MONS
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
ACER SACCHARINUM 4 314 18 1994
CARPINUS BETULUS COLUMNARIS 4 87 10 1994
CATALPA BIGNONIOIDES 4 154 16 1994
FAGUS SYLVATICA PURPUREA 4 340 18 1986
FRAXINUS ORNUS 4 182 14 1994
FRAXINUS PENNSYLVANICA 4 241 16 1994
PAULOWNIA TOMENTOSA 4 176 13 1994
PAULOWNIA TOMENTOSA 4 208 16 1994
PLATANUS HISPANICA 4 450 25 1994
ROBINIA PSEUDOACACIA UNIFOLIOLA 4 115 18 1986
SORBUS INTERMEDIA 4 85 8 1986

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.