You are here

De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar  Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.

Fraxinus excelsior Pendula

(8560)
BD num: 
7312
Status: 
4
C: 
88
H: 
0
Y: 
2022
Park: 
ZORGVLIET Kasteel Sorghvliedt
City: 
Antwerpen Hoboken
Park code: 
ZORGV
Access code: 
O

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.