You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

KASTEEL BELAIR

(BELAI)
Access: 
O
City: 
WILLEBROEK
Arondissem: 
MECHELEN
Region: 
VLA
Location: 
KASTEEL BELAIR
Mechelsesteenweg 102
WILLEBROEK
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Aesculus hippocastanum 4 328 26 2007
Castanea sativa 4 315 24 2007
Corylus avellana Pendula 4 66 5 . 2007
Fagus sylvatica f purpurea 4 260 26 2007
Fraxinus excelsior 4 287 29 2007
Fraxinus excelsior f diversifolia 4 276 27 2007
Fraxinus ornus 3 161 15 2007
Juglans x sinensis 4 211 19 * 2007
Morus nigra 4 36 5 2007
Pinus nigra subsp nigra 4 209 23 2007
Platanus x hispanica 4 305 27 2007
Quercus x leana 4 384 27 ° 2007
Salix caprea 4 110 17 ° 2007
Salix x fragilis var fragilis 4 190 28 - 2007
Salix x sepulcralis var chrysocoma 4 144 15 2007
Tilia x europaea 4 185 23 2007

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.